praktijk voor psychosociale begeleiding  
   

 

 

   Nooit

   vliegt een sprankelende herfst

   als een open boek

   zonder zomer

   ooit voorbij

   als een teken

   aan de lucht

   schilderend de bladeren

   aan jouw levensboom

   © Paulien Tanke

 

Psychosociale begeleiding

Psychosociale begeleiding kent een gevarieerd aanbod van benaderingen om mensen naar hun problemen, klachten ervaringen en gevoelens te laten kijken. Gezamenlijk wordt naar een leefbare oplossing gezocht. de oude situatie kan worden losgelaten en de nieuwe geaccepteerd.

Thuja's specialismen zijn het werken met oncologische patiënten en patiënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naasten, relatiebegeleiding voor echtparen, zingevingsvraagstukken en de begeleiding van ouders met een gehandicapt kind.

Verliesverwerking gaat vaak met veel pijn en verdriet gepaard. Dit is maar moeilijk alleen te dragen. Hierbij begeleiding te vragen helpt je te laten zien wat er met je gebeurt, hoe dit te verwerken en weer een toekomst te hebben. Als dezelfde persoon, maar als ander mens verder durven te gaan. Hier staat geen bepaalde periode voor; ieder mens doet dit op zijn eigen unieke wijze en in zijn eigen tempo. Daarom is de begeleiding van Thuja begeleiding op maat.

Er bestaat een toenemende vraag naar begeleiding voor kinderen van een dementerende ouder. Kinderen voelen zich vaak sterk verantwoordelijk voor de dementerende ouder die in dit proces zichzelf, maar ook het besef ouder te zijn van een kind, verliest. Voor het kind, ongeacht leeftijd en leefomstandigheden, kan het verdriet en het machteloos voelen in deze nieuwe situatie ook leiden tot een rouwproces. De begeleiding helpt mee in het zoeken naar een nieuwe levensstijl en staat stil bij de eigen rol daarin. Zodat de oude situatie kan worden losgelaten en de nieuwe geaccepteerd.

Werkwijze

De begeleiding bestaat in hoofdzaak uit gesprekken. Individueel of met partner of broertjes of zusjes.

Een intens proces roept vaak veel creativiteit op waar in de begeleiding op geschikte momenten gebruik van gemaakt zal worden. Te denken valt aan het schrijven van een tekst, b.v. een monoloog of dialoog. In overleg wordt gekeken wat het meest passend is bij de situatie.

Na het kennismakingsgesprek maken we de hulpvraag helder. Van daaruit zoeken we naar concrete oplossingen die het beste bij u passen en goed zijn in te voegen in uw directe omgeving.